Om mig och Asista

Mottagningen drivs helt utan skattefinansierade medel vilket innebär att kostnaden för en konsultation är 600-1400 kr. Jag har ett gott samarbete med övriga vårdgivare, detta för att alltid säkerställa att du som kund får ett optimalt omhändertagande.

Uteblivna eller ej avbokade besök minst 24 timmar före utsatt tid debiteras med 75% av kostnaden.

  • Jag har tystnadsplikt
  • Jag har fullständig ansvarsförsäkring och patientskadeförsäkring
  • Jag har fortlöpande egen handledning.
Utbildning / Arbetslivserfarenhet

Sjuksköterskeutbildning, Stockholm 1982
Barnmorskeutbildning, Stockholm 1987
Aromaterapi, Axelssons, Stockholm 1992
Sexologi 5p, Uppsala Universitet 1992
Akupunkturutbildning, Lund 1993
Samtalsutbildning, S:t Lukas, Uppsala 1995
Sexologi-Kvinnoperspektiv, S:t Lukas, Göteborg 1996
Massageterapeututbildning, Manumedic, Stockholm 1997
Stresshandledarutbildning, Sven Setterlind, Karlstad 1998
Klinisk sexologi 10p, Ersta&Sköndal Högskola 1999
Grundläggande hypnosutbildning Svenska Psykoterapeutförbundet, Stockholm 2002
Öronakupunktur, AKAB Utbildning AB 2004
Akupunktur mot sjukdom 10p, Karolinska Institutet 2002
Akupunktur mot smärta 10p, Karolinska Institutet 2003
Fördjupningskurser i familjekonstellationer, Svenska Hellingerinstitutet, 2007-2008, 2010-2012, 2014-2016
Mindfulness i födandet, Mecora, Stockholm 2010

Eva Timerdal
Arbetsliv

Som yrkesverksam har jag många års klinisk erfarenhet av att arbeta på barnavdelningar, Barnavårdscentral, Mödravårdscentral, förlossning/BB, amningsmottagning, distriktssjukvård, hemsjukvård, ungdomsmottagning, studenthälsomottagning och akutmottagning.

Jag ger föreläsningar kring sex och samlevnad för elever, studenter och lärare. Jag har även medverkat som redaktör i barnmorskornas branschtidning Jordemodern samt anlitas som faktakonsult för informationsmaterial till gravida.

PDF: Graviditetsbok