NIPT

NIPT (Non-Invasive Prenatal Test) är ett screeningtest som utförs genom ett blodprov från den gravida kvinnan. Blodprovet kan tas tidigast från vecka 10+0 i graviditeten.

Innan blodprovet rekommenderas den gravida att göra en ultraljudsundersökning för att säkerställa graviditetsvecka och antal foster.

Under graviditeten passerar fragment av DNA från fostret och moderkakan in i kvinnans blodomlopp. Bastestet inkluderar analys av kromosom 21 (Downs syndrom), 18 (Edwards syndrom) och 13 ( Pataus syndrom).

I bastestet ingår även analys av könskromosomavvikelser och kön.

Provet har en känslighet på mer än 99%.

Utöver bastestet kan den gravida även testa för mikrodeletionen 22q11. Mikrodeletioner innebär en avvikelse i en liten del av en kromosom och är inte relaterad till moderns ålder. Läs gärna mer på www.fostertest.se eller www.socialstyrelsen.se

NIPT är ett screeningtest och bör bekräftas med fostervattenprov vid provsvar som kan innebära övervägande om ett avbrytande av graviditeten.

I samband med provtagningen avsätts alltid 60 minuter för information och rådgivning.