Mottagningen drivs helt utan skattefinansierade medel vilket innebär att kostnaden för en konsultation är 500-850 kr.  Jag har ett gott samarbete med övriga vårdgivare, detta för att alltid säkerställa att du som kund får ett optimalt omhändertagande.

Uteblivna eller ej avbokade besök minst 24 timmar före utsatt tid debiteras med 75% av kostnaden.

  • Jag har tystnadsplikt
  • Jag har fullständig ansvarsförsäkring och patientskadeförsäkring
  • Jag har fortlöpande egen handledning.

Utbildning / Arbetslivserfarenhet
Sjuksköterskeutbildning, Stockholm, 1982
Barnmorskeutbildning, Stockholm, 1987
Aromaterapi, Axelssons, Stockholm 1992
Sexologi  5p,  Uppsala Universitet, 1992
Akupunkturutbildning, Lund, 1993
Samtalsutbildning, S:t Lukas, Uppsala, 1995
Sexologi-Kvinnoperspektiv, S:t Lukas Göteborg, 1996
Massageterapeututbildning, Manumedic, Stockholm,1997
Stresshandledarutbildning, S.Setterlind, Karlstad, 1998
Klinisk sexologi 10p, Ersta&Sköndal Högskola, 1999
Grundläggande hypnosutbildning, Svensla Psykoterapeutförb, Stockholm, 2002
Öronakupunktur, AKAB Utbildning AB, 2004
Akupunktur mot sjukdom 10p, Karolinska Institutet,2002
Akupunktur mot smärta 10p, Karolinska Institutet,2003
Fördjupningskurs i familjekonstellationer, Svenska Hellingerinstitutet, 2007-2008, 2010-2012, 2014-2015
Mindfulness i födandet, Mecora, Stockholm, 2010

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsliv
Som yrkesverksam sjuksköterska/barnmorska har jag många års erfarenhet av barnklinik, BVC, preventivmedelsmottagning, mödravård, förlossning/BB, amningsmottagning, distriktssjukvård, hemsjukvård, ungdomsmottagning, studenthälsomottagning och akutmottagning. Jag undervisar i sex och samlevnad för elever, studenter och lärare. Jag har medverkat som redaktör i barnmorskornas branschtidning Jordemodern samt anlitas som faktakonsult för informationsmaterial till gravida.

PDF: Graviditetsbok