NIPT

NIPT (Non-Invasive Prenatal Test) är ett blodprovsbaserat screeningtest som utförs genom ett blodprov från den gravida kvinnan. Blodprovet kan tas tidigast från vecka 10 + 0 i graviditeten.

Innan blodprovet uppmanas den gravida att göra en ultraljudsundersökning för att fastställa graviditet, antal foster samt graviditetsvecka

Under graviditeten passerar fragment av DNA från fostret och moderkakan in i kvinnans blodomlopp. Blodprovet analyseras och ger genetisk information om fostrets antal av kromosomer 21 (Downs syndrom), 18 och 13.

Provet har en känslighet på mer än 99%.

Som tillval till grundanalysen finns könskromosomavvikelser och kön.

Utöver grundanalysen kan den gravida även testa för mikrodeletioner. Mikrodeletioner är en avvikelse i en liten del av en kromosom. Avvikelsen är inte åldersrelaterad. Testet analyserar fem olika avvikelser. Läs gärna mer på http://www.fosterdiagnostik.se/om-fosterdiagnostik/nipt-test eller http://www.fostertest.se

NIPT är ett screeningtest och bör bekräftas med fostervattenprov vid provsvar som kan innebära övervägande om ett avbrytande av graviditeten.

I samband med provtagningen avsätts alltid 60 minuter för information och samtal.